1402/03/20

بیا نی نی

سایتی برای نی نی ها و مامانا

سنگ نوردی

سنگ نوردی

نشانه های فرد بی مسئولیت که می‌توانید در معاشرت با آنها متوجه شوید👈«نمی توانم» «نمی شود»، «هرگز» و...عبارات رایج و...