1402/03/20

بیا نی نی

سایتی برای نی نی ها و مامانا

شیرودکار

شیرودکار

سرکلاژ به انواع روش‌ها برای بستن دهانه رحم گفته می‌شود تا دهانه رحم در دوران بارداری تقویت شود. دهانه رحم...