1400/08/04

بیا نی نی

سایتی برای نی نی ها و مامانا

صبح بخیر

صبح بخیر

بیا نی نی/ مهربان که باشی‎صبح هم زیباست،‎خورشید هم زیباست‎آسمان رنگ دیگری دارد‎روزت رویایی است‎اگرتوبخواهی.‎برای مهربانی همیشه بهانه‎پیدامی‌شودروز بخیر********************زندگی ‌شیرین‌ستمثل‌...