1401/07/04

بیا نی نی

سایتی برای نی نی ها و مامانا

قصه

قصه

خراسان/ «قورخارک» کنار برکه نشسته بود و قورباغه‌ها را نگاه می‌کرد و خودش را می‌خاراند. قورخارک، قورباغه کوچکی بود که...