1400/11/07

بیا نی نی

سایتی برای نی نی ها و مامانا

نام

نام

بیا نی نی/ اسم پسرانه کردی زیبا و جذاب اسممعنی1آواتآرزو2اَردلان (اَرد = پاک و مقدس + لان (پسوند مکان)‌)3آریوانآتش وان-وان:نام شهری در...