28 اردیبهشت 1400

بیا نی نی

سایتی برای نی نی ها و مامانا

خردسال و کودک

  کتک زدن بچه‌ها مدت‌ها است که از موضوعات بحث‌برانگیز میان روانشناسان و والدین است. با وجود اینکه اکثر قریب به...