موادموردنیاز؛
رنگ خمیری سفید وکرمی
رنگ پودری طلایی
چوب بستنی
ورق طلای مایع
بیس چوبی
________________________________
ویدئو:ad.arvanddesign
هنرمند:@monnavia.artist