بیا نی نی/ هنرنمایی با گلدوزی و تور روی لباس زنانه