از نکات مهمی که در فرآیند نامگذاری نباید از آن غافل شد، تلفظ اسم انتخاب شده است. هنگام انتخاب نام برای کودک خود، تجسم کنید که آیا فرزند شما در سنین بالاتر، از اینکه دیگران اسم او را تلفظ کنند، احساس راحتی دارد یا خیر؟ در میان اسامی دلنشین دخترانه، احلام یکی از اسامی خوش آوای دخترانه با ریشه عربی است در این مطلب با معنی اسم احلام و نکات مربوط به آن با شما خواهیم بود.
معنی اسم احلام
اسم احلام /ahlām/ جمع حلم، “بردباری‌ها، وقارها، صبوری‌ها، عقل‌ها” معنا شده است.

 سایر معانی
خواب‌ها، خواب‌های شیطانی، خواب‌های شوریده، آنچه در خواب دیده شود.