بعد از زایمان عمدتا مادران با دردهای عضلانی دست و پنجه نرم می کنند. این دردهای جسمانی در کنار افسردگی های پس از زایمان می تواند شرایط را برای زنانی که تازه مادر شده اند دشوارتر سازد. در ژاپن برای کاهش این دردها روشی به کار گرفته می شود که از آن به«اوتاناماکی» (Otonamaki) یاد می شود که به «قنداق پیچ کردن بزرگسالان» نیز ترجمه شده.

این روش می‌تواند جایگزینی برای کاهش دردهای عضلانی در اطراف باسن، کمر و شانه‌ها باشد. ادعا می‌شود که با این روش می‌توان میزان استرس را نیز کاهش داد.