27 اردیبهشت 1400

بیا نی نی

سایتی برای نی نی ها و مامانا

تعبیر خواب زایمان، پسر یا دختر زاییدن

اگر شما باردار نیستید، دیدن زایمان در خواب اشاره به نگرانی در نتیجه تصمیمات گرفته شده و یا نتیجه پروژه و کارهای شما دارد.

تعبیر خواب زایمان
 
پیش از هر چیز این نکته را بدانید که خواب ها می توانند تعبیر خاصی نداشته باشند. خواب ها می توانند بازتابی از اتفاقاتی باشند که در طول روز برای شما رخ داده، چیزهایی که دیده اید، چیزهایی که شنیده اید، یا حتی چیزهایی که به آنها فکر کرده اید. خواب ها می توانند بخشی از ضمیر ناخودآگاه شما باشند.

اما اگر جزو گروهی هستید که به خواب و تعبیر آن اعتقاد دارید، خب این مطلب می تواند به شما کمک کند: 

تعبیر خواب زایمان از دیدگاه معبرین

 • معبرین غربی
  اگر شما باردار نیستید، دیدن زایمان در خواب اشاره به نگرانی در نتیجه تصمیمات گرفته شده و یا نتیجه پروژه و کارهای شما دارد. شما سعی در غلبه بر مشکلات و پیشرفت در امور زندگی خود دارید.
 • لوک اویتنهاو می‌گوید 
  زایمان کردن بر آورده شدن آرزو
 • آنلی بیتون می‌گوید
  خواب زایمان در خواب، نشانه بدنیا آوردن کودکی سلامت است.

دیدن زنی که زایمان می‌کند: عزاداری و یا ازدست دادن چیزی گرانبها
اگر دختری خواب ببیند زایمان می‌کند، نشانه آن است که از درستکاری رو بر می‌گرداند و به رفتاری نادرست رو می‌آورد.
اگر زنی شوهردار خواب ببیند کودکی به دنیا می‌آورد، نشانه آن است که ارثی کلان به او خواهد رسید.

تعبیر خواب زایمان مرد

 • منوچهر مطیعی تهرانی گوید
  نفس عمل زایمان در خواب فراغت از غم و رنج است، ولی استثنائا این کار در خواب تعبیرات و تاویلات بسیار گوناگون دارد. به طور کلی اگر مردی در خواب ببیند که باردار شده و وضع حمل می‌کند به هیچ وجه خوب نیست.
  چنانچه مردی ببیند باردار است، بی آبرو و رسوا می‌شود.
  همه اموری که خاص زن‌هاست برای مردان زشت است به خصوص بارداری که بی آبرویی تعبیر می‌شود، ولی اگر مردی در خواب ببیند که وضع حمل کرده و بچه آورده است، بسیار شرم آور است.
 
تعبیر خواب زایمان، پسر یا دختر زاییدن
 

تعبیر خواب زایمان کردن موجودی غیر طبیعی و هیولا

 • معبرین غربی
  اگر در خواب مشاهده کردید که موجودی غیر انسان را زایمان کرده‌اید، نشانه ترس شدید شما درباره سلامتی فرزندتان است.
  این نگرانی در شما وجود دارد که نوزادتان ناقص و یا با عیبی متولد شود.
  این گونه خواب‌ها را بیشتر زنان باردار و در سه ماهه دوم بارداری خود می‌بینند.
به طور خاص اگر در خواب مشاهده کنید که هیولایی به دنیا آورده‌اید دلالت بر این دارد که انرژی خلاقانه‌ای هنوز در شما وجود دارد و می‌تواند رشد و به شکوفایی برسد.

 • لیلا برایت
  اگر در خواب زایمان حیوانى را ببینید، به این معناست که روزهاى خوبى پیش رو دارید.

تعبیر خواب زایمان نوزاد بزرگ

 • معبرین غربی گویند
  دیدن زایمان نوزاد سنگین و بزرگ در خواب به موضوعات مختلفی بستگی دارد.
  شما ترس از تکیه کردن دیگران به خود را دارید و درباره راضی نگه داشتن آن‌ها نگران هستید.
  اگر در خواب دیدید که فرد دیگری نوزادی بزرگ به دنیا می‌آورد اشاره به مسئولیتی است که آن شخص برای شما و دیگران درست می‌کند.

تعبیر خواب دختر زاییدن

 • برایت
  اگر خواب ببینید که دختر زاییده‌اید، نشانه‌ى آن است که در کارى دچار مشکل مى‌شوید.
 • محمدبن سیرین گوید
  اگر در خواب ببینید که صاحب بچه دختری شده‌اید نشانه سلامتی می‌باشد و از اهل خود شاد می‌شوید.
  اگر ببینید شما را دختری آید، دلیل سلامتی بود و از اهل خود شاد شوید.
  اگر ببینید دختری به دنیا می آورید، دلیل است پسر به دنیا می آورید.
 • حضرت صادق علیه السلام می‌فرماید
   اگر زنی در خواب ببیند دختری بچه‌ای به دنیا آورد، از نسل او فرزندی به وجود می‌آید که بزرگ خاندان خود می‌شود.

تعبیر خواب پسر زاییدن
تعبیر خواب پسر زاییدن

 • برایت مى‌گوید
  اگر خواب ببینید که پسر دار شده اید، نشانه‌ى خوش‌شانسى است.
 • ابن سیرین گوید
  اگر بیند او را پسری آمد، دلیل است او دختری آید.
 • حضرت صادق علیه السلام می‌فرماید
  اگر زنی در خواب ببیند که بچه پسری به دنیا بیاورد و بلافاصله پسرسخن گفت، مرگ زن خواب‌بین، نزدیک است.

تعبیر خواب زایمان نوزاد مرده

 • لیلا برایت
  اگر خواب ببینید که بچه‌اى مرده به دنیا آورده‌اید، به این معناست که موضوعى باعث ناراحتى شما مى‌شود.

تعبیر خواب زایمان سخت

 • برایت می‌گوید
  اگر خواب ببینید که زایمان سختى داشته‌اید، به این معناست که بیمارى شما را تهدید مى‌کند.
 
تعبیر خواب زایمان، پسر یا دختر زاییدن
 

دیدن و تعبیر خواب زایمان و بچه به دنیا آوردن
اگر در خواب زنی را در حال زایمان ببینیم به معنی از دست دادن چیزی گرانبها و یا عزاداری است.
۱ـ خواب زایمان نشانه بدنیا آوردن کودکی سلامت است .
۲ـ اگر دختری خواب ببیند زایمان می کند تعبیر خواب زایمان، نشانه آن است که از درستکاری رو بر می گرداند و به رفتاری نادرست رو می آورد .
۳ـ اگر زنی شوهردار خواب ببیند کودکی به دنیا می آورد ، نشانه آن است تعبیر خواب زایمان که ارثی کلان به او خواهد رسید .

 • ابن سیرین می‌گوید
 • اگر در خواب ببینی که شکم تو مثل زن حامله، بزرگ شده است، تعبیرش این است که مال و اموال و نعمت دنیوی بدست می‌آوری و هر چه قدر شکم تو بزرگتر باشد تعبیرش این است که مال و اموال بیشتر خواهد بود .
 • ابراهیم کرمانی می‌گوید
  اگر فرزندی پسر و نتعبیر خواب زایمان بالغ، خودش را در خواب حامله ببیند، یـعـنـی پدرش مال و اموال بدست می‌آورد، ولی اگر دختر نابالغ کسی این خواب را ببیند، مادرش مال و اموال به دست می‌آورد.

زاییدن دختر

 • ابن سیرین می‌گوید

اگر ببینی دختری زاییده و به دنیا آورده‌ای، یـعـنـی فرزند پسر به دنیا می‌آوری.

 • امام صادق (ع) می‌فرمایند
  تعبیرش این است که از نسل تو فرزندی به دنیا می‌آید که بزرگتر خانوادۀ خودش می‌شود.

  ابراهیم کرمانی می‌گوید

 • اگر زن «پادشاه» در خواب ببیند که دختر زاییده است، یـعـنـی پادشاه گنج پیدا می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code