1403/02/31

بیا نی نی

سایتی برای نی نی ها و مامانا

آندومتریوز تخمدان

آندومتریوز تخمدان

در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می‌شود که آندومتریوز چیست؟ سوال : آندومتریوز چیست؟  پاسخ : آندومتریوز یک بیماری پیچیده...