1403/03/27

بیا نی نی

سایتی برای نی نی ها و مامانا

اسم پسر شمالی ؛ مجموعه ای از نام های پسرانه گیلکی و مازنی

اسم پسر شمالی ؛ مجموعه ای از نام های پسرانه گیلکی و مازنی

در گویش مازنی و گیلکی، نام‌های اصیل زیادی وجود دارد که می‌توانید از میان آن‌ها نام مناسبی برای فرزند خود برگزینید. انواع اسم پسر شمالی، علاوه بر آوایی خوش، معنای زیبایی نیز دارند.

اسم پسر شمالی؛ مجموعه ای از نام های پسرانه گیلکی و مازنی

بیا نی نی | بخش مادر و کودک انتخاب اسم مناسب برای کودک یک هنر است. مطمئنا والدین برای انتخاب نام نوزاد خود دغدغه‌ی زیادی دارند. بنابراین گزینه‌های زیادی را سبک و سنگین می‌کنند تا نام مناسب فرزندشان را بیابند. اگر شما نیز این دغدغه را دارید و به دنبال بهترین اسم پسر برای نوزاد خود می‌گردید، پیشنهاد می‌کنیم انواع اسم پسر شمالی را نیز مد نظر داشته باشید. در ادامه، مجموعه‌ای از نام‌های پسرانه گیلکی و مازندرانی را برای شما فراهم کرده‌ایم. 


آن‌چه در این مطلب می‌خوانید:

  • اسم پسر شمالی؛ نام‌های گیلکی پسرانه
اسم پسر شمالی گیلکی با الف اسم پسر شمالی گیلکی با ب اسم پسر شمالی گیلکی با پ اسم پسر شمالی گیلکی با ت
اسم پسر شمالی گیلکی با ج اسم پسر شمالی گیلکی با چ اسم پسر شمالی گیلکی با خ اسم پسر شمالی گیلکی با د
اسم پسر شمالی گیلکی با ر اسم پسر گیلکی با ز اسم پسر گیلکی با ژ اسم پسر گیلکی با س
اسم پسر گیلکی با ش اسم پسر گیلکی با ف اسم پسر شمالی گیلکی با ق اسم پسر گیلکی با ک
اسم پسر گیلکی با گ اسم پسر شمالی گیلکی با ل اسم پسر گیلکی با م اسم پسر گیلکی با ن
اسم پسر گیلکی با و اسم پسر گیلکی با ه اسم پسر گیلکی با ی

 

  • اسم پسر شمالی؛ نام‌های مازنی پسرانه
اسم پسر مازنی با الف اسم پسر مازنی با ب اسم پسر مازنی با پ اسم پسر مازنی با ج
اسم پسر مازنی با د اسم پسر شمالی مازنی با ر اسم پسر مازنی با ز اسم پسر شمالی مازنی با س
اسم پسر مازنی با ش اسم پسر مازنی با ص اسم پسر شمالی مازنی با ک اسم پسر مازنی با م
اسم پسر مازنی با ن اسم پسر مازنی با و

اسم پسر شمالی ؛ نام های گیلکی پسرانه

اسم پسر گیلکی با الف

آبچین
معنی: کاغذهای شفاف و بسیار نازک رنگی
 
آذرولاش
معنی: عارف آتشین، ششمین پادشاه سلسله‌ی آل قارن
 
آرنگ
معنی: نام کوهی در اشکورات
ارغش (ارگاش)
معنی: اسم تاریخی از شاهان باستانی گیلان
اسفار
معنی: اسم پسر شیرویه و یکی از رهبران نظامی دیلمی است

اسوار

معنی: معادل اسفار
اشاکید
معنی: اسم تاریخی از شاهان باستانی
اشتاد
معنی: نام فرشته‌ای در دین زردشت و بیست و ششمین روز از هر ماه خورشیدی
افرا
معنی: از درختان جنگل‌های شمال ایران (در حال حاضر فقط به عنوان اسم دختر مورد تایید ثبت احوال است)
افراشته
معنی: شاعر معروف گیلکی‌سرا
آلندا
معنی: اسم تاریخی شاهان باستانی
 
آموج
معنی: آموخته، خوگرفته
امینا
معنی: برگرفته از امین (با تلفظ رایج در قدیم)
 
امینای
معنی: نام یکی از شاعران گیلانی، امینای رودسری
انوز
معنی: اسم تاریخی فرمان‌روایان گیلان
اُوجا
معنی: از درختان کنایه از بسیار بلند قامت؛ همچنین جواب و پاسخ
اوخان
معنی: پژواک، انعکاس صدا
 
آهین
معنی: آهن
 
ایاز
معنی: شبنم، نسیم مرطوب و خنک
ایجگره
معنی: فریاد
ایلشام
معنی: اسم تاریخی سرداران گیلانی

اسم پسر گیلکی با ب

بازان
معنی: باز + آن = با آن؛ اسم تاریخی سرداران گیلانی
باو
معنی: نام پسر شاپور، مؤسس سلسله‌ی ملک الجبال مازندران در قرن یکم هجری قمری
باوند
معنی: اصیل؛ همچنین اسم تاریخی شاهان باستانی
بکران
معنی: از سرداران مرداویج زیاری
بنجاسپ
معنی: از سرداران گیلانی
بُندار
معنی: ریشه دار؛ همچنین نام یکی از سرداران گیلانی؛ همچنین نام شاعر معروف
بویه
معنی: آرزومندی؛ همچنین پدر موسس سلسله‌ی آل‌بویه

اسم پسر گیلکی با پ

پادوسبان
معنی: پادوس (مملکت) + بان (پسوند نگهداری) = پاسدار کشور و نگهبان سرزمین، برگرفته از سلسله‌ی پادوسبانان
پاموج
معنی: راه‌پیما، هم‌پا
پشنگ
معنی: ستم، محنت و مرد جنگی، همچنین اسم تاریخی از سلسله‌ی پادوسبانان
پلیام (پلیم)
معنی: گیاهی در اطراف رشت
پوردیل
معنی: آدم با دل و جرأت
پورگیل
معنی: اسم تاریخی از سرداران

اسم پسر گیلکی با ت

تالجین
معنی: اسم تاریخی از سرداران
تام
معنی: آرام، ساکت
تجاسب
معنی: از فرمان‌روایان سلسله‌ی تجاسپی
تکیدار
معنی: بی همتا؛ همچنین از سرداران دیلمی
توکا
معنی: پرنده‌ای از انواع کاکلی‌ها
توکالی
معنی: قله‌ی کوه
تیدا
معنی: اسم تاریخی از سرداران
تیرمَزَن
معنی: اسم تاریخی
 
تیشین
معنی: مال تو

اسم پسر گیلکی با ج

جاران
معنی: شهر گنج‌های نهفته
 
جانگول
معنی: بدنی چون گل
جستان
معنی: اسم تاریخی از سلسله‌ی جستانیان
جوانگول
معنی: گل شاداب، جوانی چون گل؛ همچنین از سرداران دیلمی
جیم‌رو
معنی: جیم = جرقه و اخگر آتش  + رو  = رخ، چهره، سرخ‌رو، آتشین‌رخ 
جیگلی
معنی: فریاد

اسم پسر گیلکی با چ

چارخو
معنی: از پرند‌گان کنار نیزار
چیران
معنی: اسم مکانی در گیلان
چیکا
معنی: نام پرنده‌ای

اسم پسر گیلکی با خ

خُجیران
معنی: خوبان 
 
خوجیر
معنی: زیبا، خوب، جمیل
خورزاد
معنی: زاییده‌ی خورشید، زیبا و تابان؛ همچنین اسم تاریخی شاهان پادوسبانی
خورکیا
معنی: اسم تاریخی شاهان کیایی
خورگام
معنی: نام دهی از دهستان شهرستان رشت
خوندش
معنی: پژواک، انعکاس صدا
خیلو
معنی: اسم تاریخی

اسم پسر گیلکی با د

دابویه
معنی: بماند و باشد (انشاالله)؛ همچنین اسم پسر گاوباره از شاهان باستانی گیلان
داتا
معنی: از شاهان باستانی معاصر کورش کبیر
داره
معنی: داس مخصوص درو برنج، سلاح همیشگی دهقانان شمالی
 
دردان
معنی: اسم تاریخی سرداران 
دُرفک
معنی: یکی از بلندترین کوه‌های گیلان
دفراز
معنی: تکیه‌گاه
دکیه
معنی: اسم تاریخی
دلفک
معنی: معادل درفک
دوباج
معنی: دهی از شهرستان رشت؛ همچنین اسم تاریخی فرمان‌روایان گیلان

 

اسم پسر شمالی؛ مجموعه ای از نام های پسرانه گیلکی

 

اسم پسر گیلکی با ر

رشاموج
معنی: اسم تاریخی سرداران
روخان
معنی: رودخانه
روزمان
معنی: پرفروغ؛ همچنین اسم تاریخی سرداران

اسم پسر گیلکی با ز

زربین
معنی: سرو کوهی
زرمان
معنی: پیری و سالخوردگی، همچنین از نام‌های حضرت ابراهیم و از سرداران تاریخی
زرهوا
معنی: اسم تاریخی
زریزاد
معنی: اسم تاریخی
زمانا
معنی: زمان
زهار
معنی: فریاد؛ همچنین شرمگاه
زیار
معنی: زی + ار = به معنای زندگی کننده، نام پدر مرداویج

اسم پسر گیلکی با ژ

ژیویر
معنی: فریاد

اسم پسر گیلکی با س

ساج‌علی
معنی: زلف علی
 
سالوک
معنی: اسم تاریخی از فرمان‌روایان
 
سراوان
معنی: نام روستایی در شمال
سرخاب‌سلیم
معنی: از پرندگان
سوخرا
معنی: اسم تاریخی
سورخانی
معنی: نام رودخانه‌ای بین گیلان و مازندران
 
سورخ‌جول
معنی: صورت گل انداخته
سوریل
معنی: اسم تاریخی از سرداران
سیالَک
معنی: پرسیاوشان، گیاه دارویی
سیاه‌گیل
معنی: نام یکی از شخصیت‌های داستان “سمک عیار”
سیلاک
معنی: بارند‌گی زیاد

اسم پسر گیلکی با ش

شاه‌میران
معنی: اسم تاریخی
 
شرفشاه
معنی: شاعر عارف و گیلکی‌سرای قرن هشتم هجری
شرمزن
معنی: اسم تاریخی
 
شوکا
معنی: کوچکترین گوزن ایران که در جنگل‌های گیلان زندگی می‌کند
 
شوئیل
معنی: نام مکان
شیراسفار
معنی: اسم تاریخی از سرداران
شیراسوار
معنی: معادل شیراسفار
شیردیل
معنی: شجاع با دل شیر
شیرزیل
معنی: اسم تاریخی قرن چهارم هجری
شیرَج
معنی: اسم تاریخی از سلسله‌ی کاکوان
شیرود
معنی: نام رودی در تنکابن
شیرویه
معنی:  شجاع و دلیر، صاحب شٲن و شوکت
 
شیشار
معنی: شمشاد

اسم پسر گیلکی با ف

فاراب
معنی: زمینی را گویند که با آب کاریز و رودخانه کشت می‌شود 
 
فرخان
معنی: جوجه‌ها
 
فرشوازگر
معنی:  لقب گیل‌بن‌گیلان‌شاه
فولوق
معنی: یک گل آتش
فیروزان
معنی: اسم تاریخی از فرمان‌روایان گیلان، منسوب به پیروز و فرزند پیروز

اسم پسر گیلکی با ق

قارن
معنی: اسم تاریخی از ملوک باستانی شمال
قاینا
معنی: قانع، متقاعد
قهران
معنی: اسم تاریخی 

اسم پسر گیلکی با ک

کادوس
معنی: اسم تاریخی از اقوام باستانی گیلان
کارکیا
معنی: خداوندگار، کارفرما، کاردان، وزیر و حاکم؛ از القاب سلسله کیایی
کارن
معنی: معادل قارن
 
کاسان
معنی: نام دهکده‌ای در گیلان
کاسک
معنی: اسم تاریخی
کاکو
معنی: برگرفته از سلسله کاکوان یا کاکویه مأخوذ از آن است؛ همچنین اسم کوهی در اطراف سیاهکل
کاکوان
معنی: اسم تاریخی از سلسله‌ی کاکوان 
کاکوشاه
معنی: اسم تاریخی
کاکوی (کاکویه)
معنی: اسم تاریخی از سلسله کاکوان
کاکی
معنی: اسم تاریخی از سرداران، پدر ماکان
کالنجار
معنی: کارزار، جنگ و جدال؛ همچنین نام غریب‌شاه معروف
کالی
معنی: خام و نرسیده، خمیده و نگهبان؛ همچنین اسم تاریخی از شاهان
کالیجار
معنی: کارزار، کَلنجار؛ همچنین از القاب آل بویه
کامرو
معنی: کام (خواست، اراده) + رو = به خواست و اراده خود حرکت می‌کند؛ همچنین اسم تاریخی از بزرگان قرن پنجم هجری
کردویه
معنی: اسم تاریخی از سرداران
کوبار
معنی: کوه یا تپه‌ی باران زده
کورتکین
معنی: اسم تاریخی از سرداران
کورموش
معنی: نوعی موش کور بدبو، بزرگ و زشت
کوشیار
معنی: یاور، پرتلاش و کوشش؛ همچنین نام کوشیار دیلمی منجم معروف و صاحب آوزاه گیلانی
کوشیج
معنی: نام سلسله‌ای منسوب به کوش
کوکبان
معنی: اسم تاریخی از سرداران
کیا
معنی:بزرگ، حاکم، مرزبان، پاکیزه، نگهبان و پهلوان؛ همچنین حاکم و بزرگان گیلان برگرفته از نام سلسله کیایی
کیاشر
معنی: از امرای موشایی یا کوشیج
 
کیاملک
معنی: از مقتدرترین امرای سلسله هزاراسبی اشکوری
 
کیسوم
معنی: نام مکان

 

اسم پسر شمالی؛ نام های پسرانه گیلکی زیبا و اصیل

 

اسم پسر گیلکی با گ

گسکر
معنی: نام مکان
 
گشتام
معنی: اسم تاریخی از سلسله پادوسبانان
 
گورج
معنی: نام مکان
گورگیل
معنی: اسم تاریخی پسر گیلان‌شاه
گوری‌گیر
معنی: اسم تاریخی
گوکیان
معنی: اسم تاریخی از دیالمه
گولاز
معنی: افتخار، مباهات
گیل
معنی: قوم گیل
گیلاک
معنی: گیلک
 
گیلانشا
معنی: مرغ باران که چون آوا سر دهد باران نازل خواهد شد
گیلان‌شاه
معنی: اسم تاریخی از شاهان باستانی
گیلداد
معنی: اسم تاریخی
گیلو
معنی: معادل گیل؛ همچنین به قسمت بالای دیوار در زیر سقف گفته می‌شود که بر آن نقاشی و گچ‌بری کنند
گیلیده
معنی: نام پدر بویه
گیله‌لو
معنی: معادل گیل 

اسم پسر گیلکی با ل

لاهیج
معنی: ابریشمی؛ همچنین نام لاهیجان مأخوذ از آن است
لیاشیر
معنی: اسم تاریخی سرداران
 
لیسار
معنی: از رودهای گیلان که در شمال گرگانرود جاری است 
لیشا
معنی: اسم تاریخی سرداران
لیشام
معنی: اسم تاریخی در قرن سوم هجری
لیما
معنی: اسم کوهی در حوزه‌ی تنکابن
لونک
معنی: اسم آبشاری در نیمه راه سیاهکل-دیلمان

اسم پسر گیلکی با م

ماز
معنی: چین و شکن، ترک دیوار؛ همچنین نام کوهی میان گیلان و مازندران
مازیار
معنی: ماه ایزدیار، مازدیار و صاحب کوه ماز؛ همچنین نام پسر ونداد هرمز
ماکان
معنی: آنچه بوده یا آنچه شده؛ همچنین نام یکی از حکام دیالمه که پدرش کاکی نام داشته است
ماکرد
معنی: اسم تاریخی
ماناد
معنی: اسم تاریخی  پسر جستان از سلسله جستانیان
ماناذر
معنی: اسم تاریخی
ماندار
معنی: اسم تاریخی سرداران 
مرتیا
معنی: اسم تاریخی از سرداران
 
مرزبان
معنی: اسم شاهان باستانی گیلان
مشیز
معنی: اسم تاریخی سرداران
موتا
معنی: شادی‌بخش؛ همچنین از شاهان باستانی گیلان

اسم پسر گیلکی با ن

نسپر
معنی: از پرند‌گان جنگلی خوش‌آواز
نوبوله
معنی: ساقه‌ی جوان درخت
 
نوبیل
معنی: نام محله‌ای در رشت
نودار
معنی: اسم تاریخی از سلسله پادوسبانان
نومود
معنی: برازنده، درخور، جلوه
 
نیماکه
معنی: بزرگ و ریش‌سفید

اسم پسر گیلکی با و

واشک
معنی: عقاب تالابی، ازپرندگان تابستانی
 
والای
معنی: تلاطم
وردان
معنی: عدالت، پاکی؛ همچنین اسم تاریخی سرداران
ورنا
معنی: جوان و برنا، نیک و خوب؛ همچنین نام باستانی و کهن گیلان
وشمگیر
معنی: صیاد و شکارکننده‌ی بلدرچین؛ همچنین نام یکی از ملوک دیالمه‌ی حکومت آل زیار
ولکین
معنی: اسم تاریخی
ونداد
معنی: امید، آرزو، نام سردار ایرانی، بشارت پیروزی
 
وَهرَز
معنی: نیکو آفریده شده و آهسته؛ همچنین اسم فاتح یمن در زمان انوشیروان
وهسودان
معنی: از شاهان سلسله جستانی

اسم پسر گیلکی با ه

هروسندان
معنی: اسم تاریخی از سلسله پادوسبانان
هزارَسف
معنی: شباهت زیادی با هزاراسپ (دارنده هزاراسب) لقب ضحاک دارد
هوسم
معنی: نام قدیم رودسر

اسم پسر گیلکی با ی

یاور
معنی: کمک و همراه در امر کشت و زرع و هر کار دیگر
یاجین
معنی: دندانه‌های اره و داس

 

اسم پسر شمالی؛ نام های پسرانه گیلکی

 

اسم پسر شمالی ؛ نام های مازنی پسرانه

اسم پسر مازنی با الف

آرش
معنی: برگرفته از آرش کمانگیر
آلیش
معنی: سپاس

اسم پسر مازنی با ب

بنداسف‌جان
معنی: سرداری مازندرانی در چم دارنده اسب نژاده و نیک

اسم پسر مازنی با پ

پیرمهران
معنی: نام یکی از سپهبدان در زمان یزدگرد یکم
پیشداد
معنی: نیای بزرگ پیشدادیان

اسم پسر مازنی با ج

جویا
معنی: جوینده؛ همچنین نام پهلوان مازندرانی که بدست رستم کشته شد
 
جویان
معنی: معادل جویا

اسم پسر مازنی با د

دابو
معنی: یاغی و سرکش؛ همچنین ناحیه‌ای در شمال شرقی آمل؛ همچنین اسم تاریخی در سلسله‌ی دابوان یا دابویه
 
دادمهر
معنی: باستانی، محبت ایزدی، فرزندی که از روی محبت پروردگار داده شده است
دامون
معنی: یاری دهنده انسان‌ها؛ همچنین پناهگاه جنگلی؛ همچنین در گویش مازندران دامنه جنگل را نیز گویند
دیاکو
معنی: اولین پادشاه ماد

اسم پسر مازنی با ر

رایکا
معنی: پسر  محبوب و مطلوب
روجین
معنی: پنجره
روماک
معنی: صادق، منظم، صاف و تمیز، محکم 

اسم پسر مازنی با ز

زرمهر
معنی: از نوادگان کاوه آهنگر؛ همچنین اسپهبد تبرستان

اسم پسر مازنی با س

سوماً
معنی: نهر آب
سیکا
معنی: اردک

اسم پسر مازنی با ش

شراگیم
معنی: نام یکی از اسپهبدان مازندرانی
شروین
معنی: اسپهبد شروین در کوه‌های طبرستان درناحیه دهستان چاشم امروزی در شمال سمنان که از خاندان روحانی زرتشتی بودند؛ معنی همیشه پایدار و معضوق مردمان نیز برای اسم شروین آمده است.
شوپه
معنی: نگهبان شب

اسم پسر مازنی با ص

صابرتا
معنی: اسم پادشاهی تنومند در جنوب آمل
صدری
معنی:‌ نوعی برنج مرغوب که در گیلان و مازندران کشت می‌شود. 

اسم پسر مازنی با ک

کارن
معنی: اسپهبد کارن در جنوب ساری در فریم و شمال قومس فرمانروا بودند.
 
کارو
معنی: اسپهبد کارو در سوادکوه
کاگان
معنی: برادر
کایر
معنی: یار و یاور، همدم
کلاله
معنی: موی پیچیده؛ همچنین بخشی از گل

اسم پسر مازنی با م

مازیار
معنی: اسپهبد مازیار، مقر حکومت در شهریارکوه درشمال سمنان و جنوب ساری
مرداد
معنی: نامی برگرفته از قوم بزرگ باستانی آمرد‌ها در آمل
مرداویج
معنی: جنگنده، آویزان کننده‌ی مردان؛ همچنین نام مؤسس سلسله‌ی آل زیار

اسم پسر مازنی با ن

نیما
معنی: نام کوهی در شمال (یوش مازندران)؛ همچنین نام کوچک علی اسفندیاری (نیما یوشیج)

اسم پسر مازنی با و

ونداد
معنی: اسپهبد ونداد هرمز در جنوب ساری؛ همچنین پدربزرگ مازیار

 

اسم پسر شمالی؛ مجموعه ای از نام های پسرانه مازنی

 

کلام آخر

انواع اسم پسر شمالی در گویش مازنی و گیلکی، اسامی اصیلی هستند که معانی زیبایی نیز دارند. اگر به اسم‌های پسرانه در گویش‌های دیگر نیز علاقه دارید، پیشنهاد می‌کنیم از مطالب «اسم پسر لری ؛ فهرست کاملی از نام های پرطرفدار لری پسرانه» و «اسم پسر ترکی؛ فهرست کاملی از نام های پرطرفدار ترکی پسرانه» نیز دیدن کنید.

آیا شما اسم پسر شمالی دیگری سراغ دارید؟ هموطنان عزیز شمالی نیز می‌توانند با ارسال اسامی مدنظرشان، در بخش نظرات و پرسش‌ها در تکمیل این فهرست و تصحیح اشتباهات احتمالی آن به ما کمک کنند. 


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *