انتخاب یک اسم پسندیده که موجب خیر و برکت باشد، از وظایف مهم والدین است. بنابراین بسیار حائز اهمیت است که توجه ویژه‌ای به فرایند انتخاب اسم داشته باشید. در میان اسامی دلنشین دخترانه، نانیسا از جمله نام‌هایی است که به عنوان یک نام خوش آهنگ طرفداران خاص خود را دارد اما معنی خیلی مشخص و نیکویی برای آن ذکر نشده است. در این مطلب به بررسی معنی اسم نانیسا، ریشه، فراوانی و اسم‌های مشابه با آن پرداخته‌ایم.
 معنی اسم نانیسا
اسم نانیسا، /Nanisa/ “نام روستایی در نزدیکی مراغه” است. 
نوع اسم
دخترانه
ریشه اسم
فارسی