سه داور زن برای نخستین بار بدون هیچ محدودیتی در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر قضاوت می‌کنند.
امسال نخستین بار است که داوران زن در جام جهانی فوتبال مردان قضاوت می‌کنند. همچنین این داوران بدون محدودیت در این رقابت‌ها داوری خواهند کرد.
سالیما موکانسانگا از رواندا، یوشیمی یاماشیتا از ژاپن و استفانی فراپارت زن فرانسوی سه داوری هستند که باید به قضاوت بپردازند.
پیرلوئیجی کولینا رئیس کمیته داوران فیفا تاکید کرد که آنها به دلیل شایستگی قضاوت در جام جهانی انتخاب شده‌اند، نه به این خاطر که آنها زن بوده‌اند. موضوع جدیدی که در این دوره از جام جهانی توجه‌ها را جلب می‌کند.
وی افزود: به این داوران گفتم که به قطر آمدید نه به این دلیل که زن هستید، به قطر آمدید زیرا مسئول مسابقات فیفا هستید.