بیا نی نی/ با استفاده از متعلقات وسایل دورریز و مستهلک یک جرم‌گیر کارآمد بسازید.
ساخت جرم‌گیر الکتریکی با کمک یک فندک از کار افتاده، درب بطری پلاستیکی و آرمیچر،  ایده‌ای خلاقانه محسوب می‌شود.
یک فرد خلاق توانسته با به کار گیری کمترین امکانات یک جرم‌گیر الکتریکی کارآمد بسازد.