خراسان/ از خودم ناراحتم که عاشق دختری شده ام که وضع مالی اش از ما خیلی پایین تر است ولی عاشقش هستم دیگر! من ۲۱ ساله، وضع مالی پدرم عالی، دارای آپارتمان ۲۵۰ متری و اسپورتیج ۲۰۱۷ هستم و عاشق دختری شدم که در پایین شهر مشهد زندگی می کند. می دانم اشتباه است اما اگر او را نبینم، گریه ام می گیرد. هیچ گاه پدرم به من اجازه این ازدواج را نمی دهد. چطور ارتباطم را با او قطع کنم تا دلم نشکند؟

پاسخ
به نظر، تعارضی بین احساس و منطق شما به وجود آمده است. احساس شدید و علاقه مندی به یک دختر در مقابل منطقی که می گوید، به درد هم نمی خورید. این احساس، می تواند به دلیل یک نیاز باشد. این نیاز باعث وابستگی شما به او شده است و به همین دلیل، وقتی با خودتان فکر می کنید که می خواهید از او جدا شوید، به شدت غمگین و افسرده می شوید. چه اتفاقی باعث می شود تا خود را به خاطر این احساس سرزنش کنید؟ اگر بنا به دلایلی، امکان نزدیک شدن شما یا ازدواج با آن دختر وجود ندارد، به این معنی نیست که باید احساس تان را نادیده بگیرید. وقتی می گویید که «می دانم اشتباه است»، به نظر می رسد خودتان را به خاطر شرایط به وجود آمده سرزنش می کنید. در واقع شما خودتان را به خاطر احساسی که دارید، سرزنش نمی کنید بلکه این ماجرا به دلیل اقدامی است که باید انجام دهید.
خودتان را سرزنش نکنید
همان طور که گفته شد، این علاقه مندی و دلبستگی نشان دهنده یک نیاز است. مانند بسیاری دیگر از نیازها همچون نیاز به آب و غذا که با احساسی به نام گرسنگی خود را نشان می دهد. عشق نیز یک احساس پیچیده است و مانند یک قطب نما شما را به سمت یک نیاز و آن چه باید به آن اهمیت داد، هدایت می کند. این نیاز، همان دلبستگی است یعنی نیاز شما به حضور یک انسان در کنارتان. همان نیازی که هر انسانی می تواند تجربه کند. آن جا که می گویید: «از خودم ناراحتم که عاشق دختری شدم که وضع مالی اش خیلی از ما پایین تر است»، واقعا خودتان را به خاطر چنین احساسی نباید سرزنش کنید. بهتر است این نیاز را سرکوب نکنید و به دنبال راهی برای پاسخ دادن صحیح به آن باشید. طبیعی ترین و سالم ترین راه پاسخ گویی به این نیاز، ازدواج است؛ یک رابطه متعهدانه پایدار که باعث می شود بسیاری از نیازهای شما پس از آن برآورده شود و پذیرش این مسئولیت، باعث رشدتان نیز خواهد شد.
شاید گزینه انتخابی تان اشتباه نباشد
شاید راه های دیگری هم وجود داشته باشد. این تفاوت سطح اقتصادی خانواده ها، لزوما به معنای اشتباه بودن انتخاب تان نیست. هر اندازه دختر و پسر از نظر ویژگی های گوناگون نزدیک تر باشند، ترکیب آن دو در زندگی زناشویی استوارتر و عمیق تر خواهد بود اما هیچ گاه ویژگی های دو نفر کاملا شبیه هم نیست. ملاک های زیادی برای رسیدن به چنین نتیجه ای وجود دارد. آیا تنها به علت مخالفت پدرتان فکر می کنید که این ازدواج اشتباه است؟ برخی از مهم ترین ملاک های انتخاب همسر عبارت اند از: ویژگی های شخصیتی، تعهد و مسئولیت پذیری، علایق، سن، تحصیلات، اصالت خانوادگی، اعتقادات فرهنگی و مذهبی، مهارت های ارتباطی، شایستگی ها و قابلیت های طرف مقابل و … می توان شرایط دیگر را بررسی کرد و سپس تصمیم گرفت.
احساسات تان را مدیریت کنید
اگر تصمیم تان برای فراموش کردن این دختر، جدی است باید بدانید که با این امر، شما بازنده محسوب نمی شوید. این فرایند یعنی قطع رابطه با آن دختر، مانند سوگ است و باید احساسات تان را مدیریت کنید. اگر قرار است این رابطه پایان یابد به دنبال اشتباه یا تقصیرات تان نباشید. بدون شک شما دلایل منطقی برای این کار دارید، به طور مثال فکر می کنید ادامه دادن این رابطه، نتیجه خوبی به همراه نخواهد داشت.