بیشتر بچه‌ها از  مواجهه با فضاهای تاریک می‌ترسن و ازش فرار می‌کنن، ترسی که می‌تونه عوارض منفی هم برای اون‌ها به همراه بیاره به خاطر همین باید برای برطرف کردن این ترس از راهکارها و روش‌های مختلف استفاده کرد