ازدواج زمانی موفق محسوب می‌شه که شما با فردی ازدواج کنید که به اندازه‌ شما برای موفقیت در ازدواجش تلاش کنه!

🔸از همه مهم‌تر شما رو دوست داشته باشه و به رشد و تعالی و افزایش حرمت نفس شما کمک کنه. 
🔸وقتی کسی با این مشخصات پیدا می‌کنید، رویای تجربه کردن عشق عمیق و موفقیت کامل، در دسترس‌تون قرار می‌گیره. 

🔸اما تمام اینا بستگی به شما داره و این که چگونه همسری برای خود انتخاب می‌کنید!