1401/04/05

بیا نی نی

سایتی برای نی نی ها و مامانا

سالمندان

سالمندان

خراسان/ «بن» و «پن» زوج ژاپنی 60 ساله‌ای هستند که بعد از سفیدشدن موهای‌شان تصمیم گرفته‌اند لباس‌های هماهنگ بپوشند. همین...

خراسان/ «جوزف اندرو بیگلر» 96 ساله و «مارگارت لوئیز بالدوین بیگلر» 97 ساله، 73 سال است که ازدواج کرده‌اند. اما...