۰۵ آذر ۱۳۹۹

بیا نی نی

سایتی برای نی نی ها و مامانا

دکوراسیون

«خونه‌،‌ قد یه غربیل». بچه که بودیم این عبارت را که در کتاب «مهمان‌های ناخوانده»‌ می‌خواندیم، به نظرمان خانه‌های کوچک...